Digital Signage -ratkaisut

Yrityksen strategia ja Digital Signage

Yrityksen strategia ja Digital Signage

Edellisessä kirjoituksessani pureuduttiin tavoitteen merkityksen tärkeyteen ja kirkkauteen kun organisaatio lähtee harkitsemaan digitaalisen infonäyttöverkoston hankintaa. Useiden erilaisten projektien ja asiakastapaamisten pohjalta iConnectilla on hyvä käsitys ja ymmärrys siitä miten organisaatioissa digital signage- hankintoja ja kartoituksia tehdään Bessey jälleenmyyjät.

Joskus vieläkin projektin alkuvaiheen keskusteluissa törmää kysymykseen, että mitä näyttöjä teiltä saa tai muita tekniikkaan liittyviä detail- tason kysymyksiä. Nuo kysymykset tulee kyllä selvittää kun käytännön tason toteutusta aletaan suunnittelemaan. Apua päihdeongelmaan pitäisi sparraammalla löytää tavoitteet ja näyttöverkon strategia.

Ensiksi fokuksen tulisi olla hyvin vahvasti siinä, että hankinta ja suunnitteluprojekti ei lähde rönsyilemään eri toimittajien yrittäessä kääntää asiakasta oman ratkaisun suuntaan esimerkiksi siitä syystä, että toimittajalla on joku tietty vakio tapa toimia tai tekniikka mihin ovat vahvasti sidoksissa. Joskus kuulee maininnan, että kilpailevalta toimittajalta näytöt saa ilmaiseksi. Onko ilmaista lounasta olemassa? Tuolloin tekniikka rahoitetaan usein mainoksilla, jolloin pitäisi miettiä, että tukeeko nuo mainokset tärkeän viestinnällisen kanavan strategiaa ja ennen kaikkea sitä yrityksen strategiaa mitä varten viestintästrategia on suunniteltu. Harvoin kuulee, että yritys olisi hankkinut esimerkiksi internetsivuinsa niin, että toimittaja tekee ne ilmaiseksi ja ottaa oman siivunsa myymällä sivuille mainoksia. Toki voi olla järkevää antaa osa näyttöajasta yhteistyökumppaneille, mutta silloinkin sisällön tulisi mielestämme tukea koko viestintästrategiaa. Kumppaneiden sisällön tulisi tuottaa kohderyhmälle lisäarvoa sisällöllisesti eikä vain rahallisessa muodossa näyttöverkon omistajalle.

Kuten kaikki muutkin viestinnälliset kanavat, myös digital signage- verkosto tulisi mielestämme tukea asiakkaan koko kattotason strategiaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Esimerkki mahdollisesta asiakkaan tavoitteesta voisi olla, että halutaan myydä lisää kampanjatuotteita näyttöjen avulla. Tuo on aivan relevantti tavoite. Miten tuo muutetaan mahdollisimman tehokkaasti myynniksi? Siinä tulee se missä joskus lähdetään sivuteille tai ei ainakaan oteta kaikkia viestinnällisiä osa-alueita huomioon. Saatetaan hankkkia yksittäinen näyttö, siihen usb-tikku ja pyöritetään staattisesti samaa tuotevideota koko päivän ja vuodenajoista riippumatta. Toki tuokin ajaa asiansa jos ainoana tavoitteena on esitellä jotain tiettyä tuotetta/tuotteita.

Miten myyjät ovat tässä otettu huomioon, onko heille kerrottu mikä on näytön ja tuon videon tavoite, miten myyjä ottaa näytön sisällön puheeksi kun asiakas käy läpi kyseisen yrityksen palveluprosessia. Mitkä asiakkaan kysymykset ja kommentit laukaisevat mitkäkin myyntitriggerit yrityksen myyntistrategiassa. Miten nuo tavoitteet ja triggerit viestitään myyjälle tehokkaasti nykyaikaisen viestintäkanavan kautta?

Tässä tullaan siihen, että digital signage- hankinnan voisi mieltää yrityksen viestintästrategian jatkeena ja työkaluna. Mitä viestinnällisiä tarpeita kannattaa ottaa huomioon jos tavoite on esimerkiksi kampanjatuotteiden lisämyynti ja sen jatkotavoitteena yrityksen tuotteiden myynti laajemmin?

Mietitään seuraavaa kuvitteellista case-esimerkkiä; yritys on koko suomen laajuinen autonhuolto- ja varaosaliike. Osa työntekijöistä on osa-aikaisia ja vaihtuvuus suurta. Tavoite on edullisella kampanjatuotteella houkutella asiakas liikkeeseen ja sen jälkeen myydä jotain aiheeseen liittyvää korkeampihintaista tuotetta. Kampanja on renkaidenvaihto edulliseen hintaan.

Markkinointi- ja myyntijohto miettinyt seuraavanlaisen kampanjan, saamalla asiakkaat heidän palveluprosessiin heille yritetään myydä lisäksi vuosihuolto. Miten tämä tavoite viestitään tehokkaasti niin, että henkilöstö tiedostaa kampanjan idean? Mitä jos kampanjaan halutaan tehdä jotain hienosäätöä? Miten se viestitään ja millä kanavalla?

Miten se viestitään niin, että kysymyksen; Mites vuosihuolto, lisäksi osataan palvelusta kertoa juuri oikeat asiat asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan ollessa epävarma huollon tarpeellisuudesta kun huolto juuri vuosi sitten tehtiin, myyjä osaa kohteliaasti kertoa mitä etuja autolle ja sen arvolle on kun huolto ja tarkastus tehdään säännöllisesti.

Kyseiseen tilanteeseen voisi auttaa henkilökuntanäyttö taukotilassa. Näytöllä on samat kampanjat kuin asiakastiloissa kampanjaan liittyvillä lisätiedoilla varustettuna, lisäksi voisi olla koulutusta ja informointia, jolla osaltaan varmistetaan motivoitunut ja osaava henkilökunta.

Tämä oli esimerkki miten mielestämme aihetta organisaatioissa voisi lähestyä. Samalla tavalla käydään läpi kaikki tavoitteet joita strategiaan liittyy, jotta päästään siihen mitä näytöllä konkreettisesti näytetään. Kuitenkin projektin alkuvaiheessa on hyvä asettaa vain muutama selkeä tavoite konseptin testaamiseksi, mutta kanavan ja ymmärryksen kehittyessä voidaan miettiä lisää erilaisia tavoitteita ja sparrata miten ne muutetaan konkreettiseksi viestiksi ja toiminnaksi.

Tämä menee jo osittain asiakkaan viestintästrategian konsultointiin. Mielestämme tämä on tärkeää, koska kysymys on enemmän siitä miten asiakasta voidaan auttaa saavuttamaan strategian ja tavoitteen mukainen viestintäkanava ja viesti kuin siitä mitä tekniikkaa käytetään. Toki tekniikankin tulee olla kunnossa ja sitä varten teemme tiivistä yhteistyötä yhden globaalisti suurimman toimijan kanssa.

iConnectin henkilökunta koostuu alan ammattilaisesti joilla kaikilla on kaupallinen ylempi korkeakoulututkinto sekä teknisestä palveluhenkilökunnasta. Tällä pyrimme varmistamaan, että pystymme tarjoamaan asiakkaille apua digital signage- viestintästrategian luomisessa ja sparraamisessa sekä tuomaan sen teknisesti käytäntöön osaksi asiakkaan muita prosesseja.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan kanssamme miten organisaationne strategisia tavoitteita voisi digital signage- näyttöverkostolla edesauttaa, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.