infonäyttöjärjestelmän tavoitteet ja määrittely

Digitaalisten infonäyttöjen ja erilaisten näyttöpintojen kuten Led- seinien käyttö viestinnällisten ja markkinoinnillisten tavoitteiden saavuttamiseksi lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Aiemmin näyttöjä on saatettu käyttää kokeiluluontoisesti ilman tarkempia tavoitteita ja satunnaisissa kohteissa.

Nykyään yritykset asettavat selkeitä tavoitteita sille mitä omalta infonäyttöverkostoltaan hakevat ja tavoitteet osataan jo paremmin määritellä. Infonäytöt nähdään laajemmin osana yrityksen viestintä- ja markkinointistrategiaa on kyse sitten sisäisen viestinnän kehittämisestä tai myynnillisistä tavoitteista. Infonäytöt ovatkin vakiinnuttamassa paikkaansa yhtenä organisaatioiden digitaalisen viestinnän kanavista.

Usein silti tämä mielestämme yksi tärkeimmistä projektin vaiheista, tavoitteiden määrittely, jää liian vähäiselle huomiolle. Ehkä sen takia, että aina kyse ei ole aivan yksiselitteisestä asiasta ja määrittelyyn osallistuvilla tulee olla selkeä ja syvällinen ymmärrys yrityksen toiminnasta ja viestinnällisistä tavoitteista. Usein projekti alkaakin jonkin tietyn liiketoimintafunktion tarpeiden pohjalta, mutta kanavasta voisi olla paljon enemmän hyötyä, mikäli yrityksen tarpeet ja eri liiketoimintafunktiot otetaan laajemmin huomioon.

Infonäyttöprojekteja on tärkeää lähteä miettimään asetettujen tavoitteiden kautta ja ottaa tämä vahvasti osaksi mukaan mahdollista pilottiprojektia ja toimittajan valintaa. Yrityksen markkinointiosastolla tai markkinointikumppanilla on usein hyvä ymmärrys siitä mitä yritys markkinoinnillaan hakee, mutta aina ei ole selvää, miten tämä osaaminen ja ymmärrys muutetaan käytäntöön digitaalisia infonäyttöjä hyödyntämällä.

Kohderyhmät

Tämän lisäksi tulee miettiä miten viesti saadaan mahdollisimman tehokkaasti halutun laisena eri kohderyhmille. Pienet muutokset sisällössä tai sen näyttöajassa saattavat saada aikaan huomattavia vaikutuksia siinä miten kohderyhmään voidaan vaikuttaa. Näitä muutoksia olisi myös syytä tutkia ymmärryksen lisäämiseksi.

Infonäyttöjärjestelmäkumppanin valinta

iConnect omalta osaltaan pyrkii auttamaan asiakasta realististen tavoitteiden määrittämisessä sekä näille sopivien mittareiden valinnassa. Infonäyttöjärjestelmät ovat usein hyvin samankaltaisia, mutta mielestämme on oleellista, että toimittaja ymmärtää syvällisesti sen tuomat mahdollisuudet sekä tarjoaa palveluita, jotka osaltaan johtavat mahdollisimman hyvään investoinnin tuottoon.

Kyse on kuitenkin enemmän yhteistyökumppanin valinnasta tukemaan ja sparraamaan asiakkaan viestintää ja markkinointia kuin pelkästään teknisesti toimivan järjestelmän toimittajan valinnasta. Vaikka suunnittelu usein painottuukin projektin aloitusvaiheeseen, asiakkaan toimintaa tukevat palvelut olisi hyvä mieltää niin, että ne jatkuvat koko kanavan olemassa olon ajan. Tämä siitä syystä, että asiakkaiden toimintaympäristö ja ylipäätään maailma muuttuu jatkuvasti.

iConnectilla on omien toimitusten ja yhteistyöverkoston kautta käytettävissä tietoa sadoista toimituksista eri toimialoilta ympäri maailmaa. Tältä pohjalta uskomme, että pystymme antamaan ajatuksia ja ideoita miten erilaiset viestinnälliset ja markkinoinnilliset tavoitteet muutetaan konkretiaksi infokanavassa.

Mikäli haluat käydä kanssani läpi miten infonäytöistä olisi hyötyä teidänkin liiketoiminnassa, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.