Vuorokausirytmin hyödyntäminen

Mainostajat ovat jo pitkään ymmärtäneet vuorokausirytmin hyödyntämisen edut tarjoamalla ajankohtaan sopivaa viestintää kohderyhmä sekä päivän aikana muuttuvat intressit huomioiden.

Otetaan esimerkiksi lauantaiaamun piirretyt. Mainostajat tietävät, että yleisö koostuu ensisijaisesti lapsista, ja että lelut ja pelit kiinnostavat kyseistä kohderyhmää. Piirrettyjen aikana mainoskatkoilla näemme siis usein mainoksia kyseistä tuotteista. Sen sijaan lauantaina iltapäivällä katsoja on todennäköisesti urheilusta kiinnostunut mies. Pystymme havaitsemaan selkeän muutoksen mainonnassa kun lelujen sijaan mainostetaan urheiluun liittyviä tuotteita.

Tämän pitäisi olla yhtä selkeää kun suunnitellaan sisältöä digital signage-järjestelmiin. Kohdentamalla viesti oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan pystymme tehostamaan viestintää ja parantamaan viestin merkitystä verrattuna perinteisiin printtimateriaaleihin. Tämä puolestaan johtaa investoinnista saatavan hyödyn kasvuun.

Ohessa muutama esimerkki vuorokausirytmin hyödyntämisestä viestinnässä

Hotellin aula

Hotellin vieras kulkee hotellin aulan ohi useita kertoja päivässä. Päivänajasta riippuen hänellä on erilaisia tarpeita, jotka otetaan huomioon viestintää suunniteltaessa. Aikaisin aamulla infonäytöillä kerrotaan kahvilan tarjonnasta, kuljetuksista lentokentälle, kiertoajeluista sekä paikallisista nähtävyyksiä. Ennen lounasaikaa informoidaan lounasmahdollisuuksista.

Myöhemmin iltapäivällä kerrotaan illallispaikoista sekä hotellin loungebarin ohjelmasta sekä mainostetaan kaupungin viihdetarjontaa. Samaa näyttöä käytetään viestimään useita eri asioita saman päivän aikana. Tähän ei perinteinen printtimainonta pysty.

Koulu

Oppilaat tulevat kouluun aamulla väsyneinä ja kaipaisivat piristystä. Aamulla toistetaan infonäytöillä viimeviikolla parhaaksi äänestetty musiikkivideo, näytetään viikon ruokalista sekä informoidaan päivän asioista.

Ruokatauolla annetaan myös muille kaupungin osastoille mahdollisuus informoida ajankohtaisista asioista. Kulttuurikeskus mainostaa uusinta tapahtumaansa ollen Robinin keikka Tapiolan kulttuurikeskuksessa, oppilaat voivat varata lipun matkapuhelimensa avulla. Urheiluvirastosta kerrotaan, että Tapiolan uimahallilla on ensi viikolla avoimet ovet ja koululaisille on varattu oma alue vesipalloon. Opastusta lajiin antaa suomen vesipallomaajoukkueen kapteeni. Ruokatunnin lopuksi kerrotaan iltapäivän kerhoista.

Iltapäivällä vielä muistutetaan uudestaan kerhoista ja tulevan viikon tapahtumista sekä yleisistä asioista. Aamulla toistettu musiikkivideo näytetään vielä koulun päätteeksi. Näytöillä on koko loppupäivän lähibussipysäkkien aikatauluja. Koulupäivän päätyttyä järjestetään kerhoja, jolloin näytöillä on lisätietoa muista kerhoista.

Ajanhetken mukaan suunniteltu viestintä tuo lisäarvoa kaikille infojärjestelmän sidosryhmille. Viestijä saa viestilleen paremman tehon ja viestin vastaanottaja relevantimpaa ja ajanhetkeen sopivampaa tietoa, jolloin viesti menee paremmin perille sekä ratkaisusta saatu kokemus paranee.

Alla asioita mitä tulee ottaa huomioon ajallisesti kohdennettua viestintää suunniteltaessa:

Vaihe yksi – mieti vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

ikä on kohderyhmä eri päivinä ja ajankohtina?

Miten kohderyhmä vaihtuu päivän aikana?

Kuinka monta eri väestöryhmää kuuluu asiakaskuntaasi?

Onko viikonpäivillä merkitystä esimerkiksi arkipäivät vs. viikonloput.

Jotta voit tarjota asiakkaillesi relevanttia viestintää, sinun tulee tuntea asiakkaasi sekä näistä muodostuvat eri kohderyhmät sekä se mikä kohderyhmä kulloinkin on alttiina viestinnällesi.

Vaihe kaksi – Kun olet selvittänyt mikä ryhmä on mihinkin aikaan päivästä asiakkaanasi, sinun tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä tuotteet ja palvelut ovat kaikkein houkuttelevimpia kyseiselle ryhmälle kyseiseen aikaan päivästä?

Minkälaista käyttäytymistä halutaan luoda tai muuttaa?

Viestinnässä tulee käyttää hyödyksi kysymyksien avulla saatu tieto. Kohderyhmään on hankala vaikuttaa (kuka liikkeessä milloinkin käy), mutta siihen mitä heille viestitään, voidaan vaikuttaa.

This should be equally clear when planning content for digital signage systems. By targeting the message to the right target group at the right time, we are able to enhance communication and improve the meaning of the message compared to traditional print materials. This, in turn, leads to an increase in the benefit from the investment. Attached are a few examples of using the circadian rhythm in communication Hotel lobby A hotel guest passes by the hotel lobby several times a day.


Depending on the time of day, he has different needs, which are taken into account when planning communication. Early in the morning, the information screens tell about the cafe’s offer, transportation to the airport, sightseeing tours and local attractions. Before lunch time, you will be informed about lunch options. Later in the afternoon, we will talk about dinner places and the program of the hotel’s lounge bar, as well as promote the city’s entertainment offerings. The same screen is used to
communicate several different things during the same day. Traditional print advertising cannot do this. School Students come to school in the morning tired and in need of a boost. In the morning, the music video voted best last week is played on the info screens, the menu for the week is shown and information is given about the day’s issues. During the lunch break, other city departments are also given the opportunity to inform about current issues. The Culture Center is promoting its latest event, Robin’s gig at the Tapiola Culture Center, students can book a ticket using their mobile phone. The sports agency says that the Tapiola swimming pool will have open doors next week and that a separate area has been reserved for school children for water polo and https://themarketingheaven.com/buy-twitter-views/ are the directors of social marketing. Guidance on the sport is given by the captain of the Finnish national water polo team. At the end of the lunch hour, we will talk about the afternoon clubs. In the afternoon, we will be reminded again about the clubs and the events of the coming week, as well as general matters. The music video played in the morning is still shown at the end of school. The screens show the schedules of nearby bus stops for the rest of the day. After the end of the school day, clubs are organized, and the screens show additional information about other clubs. Communication planned according to the moment in time brings added value to all stakeholders of the information system. The sender gets better power for his message and the recipient of the message more relevant and timely information, which means that the message gets through better and the experience gained from the solution improves. Below are things to consider when planning time-targeted communication: Step one – think about the answers to the following questions:

Vaihe kolme – Kun tiedät keitä asiakkaanasi milloinkin on ja mitä heille haluat sanoa, seuraava askel on luoda kiinnostavaa sisältöä ja aikatauluttaa se oikein.

Kun olet saanut sisällön ja aikataulutuksen valmiiksi, kannattaa testata erilaisia aikataulutuksia. Silläkin saattaa olla suuri merkitys vaihdetaanko kahvilassa lounaslista näytölle 10.00 vai 10.30. Pienellä muutoksella aikataulutuksessa voi olla iso vaikutus ratkaisusta saatavaan hyötyyn.

Infojärjestelmää hankkiessa kannattaa varmistaa, että valittu järjestelmä on helppokäyttöinen sekä mahdollistaa aikataulutuksen helpon muuttamisen. Tämän lisäksi on tärkeää, että valittu järjestelmätoimittaja on aidosti kiinnostunut asiakkaan toiminnan kehittämisestä sekä sparraa asiakasta uusista mahdollisuuksista teknologian kehittyessä. Näin toimittaessa investoinnista saa mahdollimman suuren hyödyn irti nyt ja tulevaisuudessa.