KONSULTOINTIPALVELUT

Jotta asiakas saa investoinnistaan mahdollisimman suuren hyödyn, tarjoamme hankintaprosessia tukevia konsultointipalveluita sekä korkealaatuisen dokumentaation.

Miksi hankkeisiin ryhdytään ja miksi järjestelmä hankitaan?

Esimerkki konsultointipalveluista investointien suunnitteluvaiheeseen on arvonluontimalli, joka kuvaa Digital Signage- järjestelmän vaikutusta liiketoimintaan.

Palvelu tarjoaa asiakkaalle valmiudet ymmärtää miten liiketoimintahyöty ja Digital Signage- järjestelmän arvo omassa liiketoiminnassa syntyvät.

Hyötyjen saavuttamiselle on mahdollista määrittää mittarit.

konsultointipalvelut

SISÄLTÖPALVELUT

iConnect tarjoaa nykyaikaisia sisältöpalveluita monipuolisesti eri ympäristöihin.

Pilvipalveluperusteinen palvelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden hyödyntää reaaliajassa asiakkaan muissa järjestelmissä olevaa dataa visuaalisesti selkeällä tavalla. Valmiiden työkalujen avulla voidaan tuoda myös asiakkaan sosiaalisen median kanavat osaksi sisältöä. Tehtyjen toteutusten kautta iConnect voi konsultoida miten eri dataa ja sosiaalisen median kanavia eri toimintaympäristöissä voi hyödyntää.

sisaltopalvelut

PROJEKTIPALVELUT

Tarjoamaamme palveluun kuuluu viestintäratkaisujen suunnittelu ja ideointi sekä ratkaisun toteutus ja asennus.

Tämän lisäksi tarjoamme palvelut sujuvaan käyttöönottoon, koulutukseen, kattavaan raportointiin sekä ylläpitoon. Jotta palvelumme pysyvät ajantasalla ja vastaavat asiakkaidemme tarpeita myös tulevaisuudessa, kehitämme niitä jatkuvasti. Suunnittelemme ratkaisut aina asiakkaan toimintaympäristön ja kohderyhmän näkökulmasta, jolloin järjestelmästä saadaan mahdollisimman suuri teho irti.

Workshop -palvelumme sekä luovat valmiudet sisällönhallintaprojektien toteuttamiseen käytännössä että edellytykset ymmärtää hallintajärjestelmän tuomia mahdollisuuksia ja organisaation tarpeita näihin liittyen. Käyttöönottopalveluidemme tavoitteena on optimoida resurssit sisällönhallinnan käynnistämiseen. Käyttö- ja ylläpitopalveluiden tavoitteena on sujuva ja ongelmaton sisällönhallinta sekä teknisen toiminnan varmistaminen.

Dokumentointipalvelumme avulla kuvataan näyttöverkkoympäristö sekä sen käyttötarkoitus sisältäen kohderyhmät, käyttäjät ja sidosryhmät. Lisäksi dokumentoinnin avulla määritellään käytössä olevat näyttöverkon ohjelmat, laitteet ja sisältö.

Palveluun kuuluu, että näyttöratkaisut ja asennukset suunnitellaan aina käyttötarpeen mukaan. Meillä on kattava kokemus erilaisten näyttöjen ja näyttöpintojen hyödyntämisestä ja asentamisesta erilaisissa ympäristöissä. Hyvien toimittajasuhteiden ansioista pystymme tarjoamaan kaikkien merkittävimpien näyttövalmistajien tuotteet kilpailukykyiseen hintaan. Tämän lisäksi yhteistyöverkostomme ansiosta meiltä löytyy ratkaisu myös hyvin vaativiin ja laajoihin LED- pintojen hyödyntämistä vaativiin projekteihin. Tarvittaessa näitä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös lyhytaikaisissa toteutuksissa kuten erilaiset tapahtumat ja messut.

iConnect projektipalvelut

YLLÄPITO

Järjestelmän etähallinta ja valvonta on toteutettu vaativiin tarpeisiin.

Ylläpitopalvelumme kautta pystymme valvomaan asiakkaidemme järjestelmien toimivuutta reaaliaikaisesti. Teknisen ylläpidon lisäksi tarjoamme käyttötukea koko asiakkuuden ajaksi. Näin varmistamme, että asiakas saa aina tarvitsemansa tuen järjestelmän tehokasta käyttöä varten.

yllapito