FORTUM

Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan, Saksaan, Baltian maihin ja Intiaan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, sekä energiaan liittyvät muut palvelut

Case Fortum:
Haluttiin ottaa laajaan käyttöön digitaalinen alusta, joka eri käyttötarkoituksiin on joustava ja skaalautuu eri toimipisteisiin globaalisti. Näyttöjen sisältö on tärkeä osa Fortumin strategian jalkauttamista.

Fortumin omilla toimitiloilla on tärkeä merkitys brändin rakentamisessa. Fortumin brändin arvo on kasvanut merkittävästi, enemmän kuin muilla eurooppalaisilla energiayhtiöillä. Fortum haluaa luoda kaikille sidosryhmille odotukset ylittävät Wow-kokemus, esittämällä strategia ja toimintaympäristö innovatiivisella ja inspiroivalla tavalla.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

MERIHAKA

iConnect toimitti nykyaikaiset digitaaliset rappukäytävänäytöt Helsingin Merihakaan korvaamaan perinteiset asukas- ja infotaulut.

Projektin tavoitteena oli rappukäytävien remontin yhteydessä uudistaa tapa ylläpitää asukastaulu sekä tuoda viestinä nykyaikaan. Tätä varten kartoitettiin sopivin malli asukastaulun ylläpitämiseen sekä mietittiin mikä olisi asukkaita kiinnostavaa informaatiota ja miten perinteisesti tulosteilla hoidettu viestintä hoidetaan jatkossa tehokkaasti digitaalisen infonäytön avulla.

Päädyttiin kahteen vierekkäin sijoitettuun 55″ tuumaiseen koteloituun infonäyttöön, toisessa on asukaslistaus ja toisessa tiedotteet ja muu informaatio. Asiakkaan kanssa yhdessä päädyttiin siihen, että alkuvaiheessa perinteisen tiedottamisen lisäksi näytetään bussiaikatauluja, säätiedot sekä uutisvirta. iConnectin toimintamallin mukaan sisältöä kehitetään sitä mukaa kun saadaan palautetta minkälainen sisältö palvelisi vielä paremmin asukkaita ja edistäisi asumismukavuutta.

Tekniikan kehittyessä yhä useammissa tapauksissa tulee kustannustehokkaammaksi toteuttaa asukasviestintä digitaalisten infonäyttöjen avulla kuin perinteisiä tapoja käyttäen.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

KAUPPAKESKUS RISTIKKO

Helsingissä sijaitseva kauppakeskus Ristikko on suosittu kohtaamispaikka. Kauppakeskuksesta löytyy useita ravintoloita, kauppoja, apteekki, erilaisia sisustusliikkeitä sekä lapsille tarkoitettu reippailuhalli Huimala. Asiakasvirtojen kasvaessa sekä kiristyneen kilpailutilanteen johdosta kauppakeskukseen tehtiin lukuisia uudistuksia. Vuonna 2016 yksi merkittävimmistä uudistuksista oli mainospintojen digitalisointi.

Lähtötilanne
Mainospintojen digitalisointi tuli ajankohtaiseksi koska kauppakeskuksella ja siellä toimivilla liikkeillä on jatkuvasti kampanjoita joita on tarve saada nopeasti esille. Näyttöpintojen avulla haettiin lisämyyntiä sekä huomiota opastamiseen ja asiakasvirtojen ohjaamiseen. Ennen hankintapäätöstä järjestelmän tavoitteeksi asetettiin ennenkaikkea helppokäyttöisyys. Hankintaprosessin aikana asiakas tutustui useisiin eri toimittajiin ja järjestelmiin. Kumppanuuspäätös iConnectin kanssa toteutui koska ymmärsimme asiakkaan tavoitteet.

Ratkaisu
Ratkaisu toteutettiin ComQi Engage sisällönhallintajärjestelmällä joka on maailmalla palkittu helppokäyttöisyydestä sekä kehittyvästä teknologiasta. Asiakkaan vaatimus helppokäyttöisyydestä ratkaistiin erillisellä käyttöliittymällä johon valittiin vain ne komponentit joita tarvitaan. Operointimahdollisuus annettiin kauppakeskukselle, liikkeille sekä mainostoimistolle. Sisällönhallintajärjestelmällä on tarkoitus hallita videoseiniä, yksittäisiä näyttöjä sekä isoa 84 jättinäyttöä. Näyttöpintoja voidaan hallita ryhmissä sekä yksittäin.

Hankintapäätöksessä huomioitiin myös energiaa säästävät näytöt ja erilaisten ajastustoiminteiden johdosta näytöillä näytetään materiaalia vain kauppakeskuksen aukioloaikoina.

Hyödyt
Digitaalisten näyttöpintojen ja helppokäyttöisen sisällönhallitajärjestelmän avulla asiakasvirtoja voidaan hallita tasaisemmin ympäri kauppakeskusta. Erilaiset mainoskampanjat saadaan julkaistua ajastetusti ja liikkuvan kuvan ansiosta mainosten huomioarvo on entistä suurempi. Isojen näyttöpintojen avulla kauppakeskuksen ja liikkeiden mainokset saadaan näyttävästi esille. Pienempiä näyttöpintoja hyödynnetään mainostamisen lisäksi opastamiseen. Kokonaisratkaisu on tällä hetkellä iConnectin ylläpidon piirissä johon sisältyy versiopäivitykset, laite- ja puhelintuki sekä etävalvonta. iConnect konsultoi asiakasta myös sisällön suunnittelussa.

“Syvennämme yhteistyö edelleen iConnectin kanssa ja hyödynnämme heidän erilaisia näyttöpintoja kun kehitämme kauppakeskuksen ilmettä ja markkinointia. iConnectin työntekijät ovat todella palvelualttiita ja asennusvaiheessa aikataulut pitivät. Kunnioitan iConnectia yrityksenä sillä siellä todella kuunnellaan ja kunnoitetaan asiakasta” kertoo kauppakeskuspäällikkö Tanja Teeriaho.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

LVI-DAHL

LVI-Dahl on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava LVI-tuotteita, kunnallistekniikkaa ja teollisuuden putkituotteita myyvä tukkukauppa joka aloitti toimintansa Suomen markkinoilla vuonna 1995. LVI-Dahl toimii tukkuna paikallisesti lähellä asiakasta, jolla on 30 palvelupistettä 27 paikkakunnalla.

Lähtötilanne
LVI-Dahlilla oli tunnistettu tarve järjestelmälle, jolla voidaan tiedottaa asiakkaita tehokkaammin laajasta tuotevalikoimasta, tapahtumista ja kampanjoista valtakunnallisesti sekä toimipistekohtaisesti.Näiden lisäksi tavoitteena oli yhtenäinen markkinointi-ilme ja lisämyynti toimipaikoissa. Tavoitteena oli löytää nykyaikainen kanava toimittajien asennusvideoille sekä muille materiaaleille, joka korvaisi perinteiset printtimateriaalit ja vähentäisi toimittajien edustajien tarvetta kiertää toimipisteissä toteuttamassa erilaisia kampanjoita ja kouluttamassa myymälähenkilökuntaa.

Ratkaisu
Ratkaisuksi valittiin iConnectin Digital Signage- järjestelmä, joka soveltui parhaiten monitasoiseen ja helppokäyttöiseen sisällönhallintaan ja ylläpitoon. iConnectilla oli kokonaisvastuu projektin vaiheista ja aikatauluista, joka sisälsi sisällönhallinnan suunnittelun, toteutuksen ja koulutuksen lisäksi laitteiden ja näyttöjen asennusprojektin ja sen projektinhallinnan kaikkiin LVI-Dahlin Suomen toimipisteisiin.

Hyödyt
Nyt myymälöissä käyvät asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa markkinointikampanjoista, paikallisista tapahtumista ja tarjouksista. LVI-Dahl pystyy hyödyntämään operointiresurssejaan laajasti, suurin osa materiaaleista päivitetään heidän markkinnoinnista käsin, jonka lisäksi paikallisia tiedottajia ja sisältöjen päivittäjiä on kaikissa toimipisteissä. Myös toimittajat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että he saavat helposti yhdellä kertaa uusimmat materiaalit kaikkien toimipisteiden näytöille. Aikaisemmin toimittajille oli työlästä ja kallista toimittaa materiaaleja joka toimipisteeseen.

Kokonaisratkaisu on iConnectin ylläpidon piirissä johon sisältyy versiopäivitykset, käyttötuen sekä etävalvonnan. iConnect konsultoi asiakasta myös uusien sisältöjen tuotannossa ja suunnittelussa.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

SPONDA

Sponda Oyj on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Vuonna 2013 Sponda Oyj teki päätöksen hankkia Digital Signage- ratkaisun. Sponda Oyj:n visiona oli nopeampi, laajempi ja kustannustehokkaampi tapa tavoittaa haluttuja kohderyhmiä. Kehityshankkeen keskeinen tavoite oli myös asiakkaiden palvelukokemukseen vaikuttaminen.

Lähtötilanne ja liiketoiminnan tarpeet
Tiedotus ja viestintä kiinteistöpalveluiden tarjoajien ja asiakkaiden välillä oli tapahtunut pääasiassa extranet–yhteydenpitokanavan kautta. Lähtötilanteessa koettiin ettei nykyinen tiedotuskanava tavoita asiakkaita ja toimijoita riittävän laajasti ja nopeasti.

Asiakas halusi selvittää uuden digitaalisen viestintäratkaisun (infonäyttöjärjestelmä) mahdollisesti tuottamaa lisäarvoa myös muille sidosryhmille, tehostaen ja uudistaen näiden viestintä- ja tiedotuskäytäntöjä.

Tavoitteena oli myös, että uuden viestintäkanavan tulee olla helppokäyttöinen lisäämättä viestintähenkilöiden työtaakkaa.

Ratkaisu
Sponda Oyj ja iConnect aloittivat yhteistyön keväällä 2013, jolloin käynnistettiin sisällöntuotannon ja –hallinnan suunnitteluprojekti. Yksi projektin tavoitteista oli sisältöjen päivittyminen näyttöverkkoon automatisoidusti. Tämä toteutettiin hyödyntämällä Engage ohjelmiston integraatiomahdollisuuksia muihin järjestelmiin. iConnectin toimittamalla ComQi Engage ohjelmistoilla keskitetysti hallitaan ja kiinteistökohtaisesti ohjataan infonäyttöverkon sisältöjä.

Spondan näyttöverkkoon automaattisesti päivittyviä sisältöjä ovat kiinteistöjen energiakulutustiedot, uusimmat uutiset, säätiedot ja ennusteet, HSL:n pysäkkikohtaiset aikataulut, lounasravintoloiden ruokalistat ja asiakkaille tarkoitetun viestintäkanavan tiedotteet. Nykyisin myös Sponda Magazine ilmestyy infonäytöillä.

Hyödyt
Digitaalisten infonäyttöjen on todettu soveltuvan hyvin kiinteistöjen asioiden tiedottamiseen. Järjestelmä on ollut riittävän monipuolinen, pitkälle automatisoitu ja kustannustehokas. Jatkossa ComQi Engage- ohjelmiston uusimpia toiminnallisuuksia, kuten mobiilikäyttöä ja interaktiivisuutta halutaan hyödyntää näyttöverkossa.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

EUROPCAR

Europcar on Suomen johtava autovuokraamo, joka on toiminut jo vuodesta 1967. Suomessa Europcar palvelee asiakkaita yli 30 paikkakunnalla, ja palveluksessa on 180 autonvuokrauksen ammattilaista.

Lähtötilanne ja tavoitteet
Vuonna 2013 Europcar teki päätöksen hankkia Digital Signage- ratkaisun, jolla haluttiin korvata aiemmin mainostamisessa käytetty printtimainonta. Tavoitteena oli nopeuttaa ja helpottaa mainoskampanjoiden julkaisua, kohdentaa markkinointia paikallisesti sekä esittää muuta hyödyllistä informaatiota autonvuokraajille toimipaikkakohtaisesti.

Ratkaisu
iConnect Suomi Oy toteutti Europcarille Digital Signage- kokonaisratkaisun sekä digitaalisen sisällönhallinnan suunnitelu- ja tukipalvelut. Uusi ratkaisu mahdollistaa mainonnan kohdentamisen, videoiden julkaisun, sekä nopean ja kustannustehokkaan mainosmateriaalin ja muun sisällön päivittämisen toimipaikkakohtaisesti.

Digital Signage- järjestelmällä julkaistaan edellä mainitun lisäksi mm. paikkakuntakohtaisia säätietoja ja niiden esittämisessä käytetään järjestelmässä olevaa valmista toiminnallisuutta.

Hyödyt
Toimitettu ratkaisu on täyttänyt sille lähtötilanteessa asetetut vaatimukset ja tavoitteet. Valtakunnallisten sekä toimipaikkakohtaisten mainoskampanjoiden julkaisu on ollut joustavampaa ja helpompaa kuin aikaisemmin. Lisäksi Europcarin muissa viestintäkanavissa digitaalisessa muodossa olleet aineistomateriaalit on pystytty hyödyntämään ja julkaisemaan näyttöverkkoon.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

KEILARANTA 1

Meren rannalla Keilaniemen sydämessä sijaitseva toimitilakiinteistö Keilaranta 1 on uusi, kestävän kehityksen periaatteella toteutettu toimistokiinteistö. Keilaranta 1:n uudisrakennuksen suunnittelussa on tärkeänä lähtökohtana ollut tehokas, mutta samalla monia mahdollisuuksia tarjoava tilankäyttö. Myös ekologisuus on toteutuksessa merkittävällä sijalla. Kiinteistölle onkin myönnetty LEED®Platina-ympäristösertifikaatti.

Lähtötilanne ja tavoitteet
Vuonna 2012 valmistuneeseen Keilaranta 1 uudisrakennukseen haettiin nykyaikaista ilmettä myös digitaalisten infonäyttöjen avulla. Kiinteistön asiakkaille halutaan tarjota nykyaikainen tiedotuskanava sekä luoda modernia ilmettä. Järjestelmän tuli olla helppokäyttöinen, jotta myös aulahenkilöstön on helppo päivittää kiinteistökohtaisia tiedotteita muun sisällön lisäksi.

Ratkaisu
Asiakkaalla on useita näyttöjä kiinteistössä eri tarkoituksiin. Eri näytöillä on sen sijainnin mukaan suunniteltu sisältö. Yleisesti ottaen sisältöinä on tiedotteita, kiinteistön asiakkaiden näkyvyyttä, HSL:n pysäkkikohtaiset aikataulut, tietoa lisäpalveluista/vuokrattavista tiloista ja uusimmat uutiset. Tämän tyyppisissä ympäristöissä on kyse usein monitoimittaja/toimija ympäristöstä jolloin palvelumallin tulee olla suunniteltu tämän pohjalta.

Hyödyt
Digitaalisten infonäyttöjen on todettu soveltuvan hyvin kiinteistöjen asioiden tiedottamiseen. Sisältöä on helppo päivittää ja automatisoitujen sisältöjen ansiosta sisältö on aina relevanttia eikä vaadi manuaalista työtä.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ

Espoon Seurakuntayhtymä laajentaa digital signage- ratkaisuaan useisiin eri toimipisteisiinsä.

Lähtötilanne ja tavoitteet
Espoon Seurakuntayhtymä on tiedottanut tapahtumistaan ja palveluistaan perinteisen ilmoitustaulun sekä Seurakuntayhtymän julkaisujen kautta. Tapahtumia on satoja käsittäen messuja, raamattu- ja keskustelupiirejä, konsertteja, retkiä sekä erilaisia palveluita lapsille ja nuorille.

Espoonlahden seurakunta on viestinnässä omalla toiminta-alueellaan edelläkävijä. Ensimmäisessä vaiheessa digitaaliset infonäytöt hankittiin Espoonlahden kirkkoon sekä Soukan kappeliin. Tavoitteena oli tuoda uudenlainen viestintäkanava kirkossa asioiville. Infojärjestelmän kautta halutaan näyttää lähialueiden linja-auto aikatauluja, seurakuntalaisten taideteoksia sekä muuta ajankohtaista informaatiota mm. tapahtumista. Näyttöjen sijoittelussa tuli olla tarkkana sillä kirkko ja kappeli ovat taideteoksia. Suunnittelussa oli mukana kirkon ja kappelin arkkitehti.

Hyvien käyttökokemusten pohjalta ratkaisua laajennettiin Seurakuntayhtymän päätoimipisteeseen, Auroran- ja Olarin- kappeleihin sekä Ison Omenan hiljaisuuden kappeliin. Espoonlahden kirkossa ja Soukan kappelissa näyttöjen määrää lisättiin ikkunannäyttöihin sekä hankittiin kokonaan uudet näytöt Soukan ostoskeskuksessa sijaitsevaan SODE nuorisotilaan.

Ratkaisu
Espoonlahden seurakunta ja iConnect käynnistivät yhteistyön syksyllä 2013 sisällöntuotannon ja –hallinnan suunnitteluprojektilla. Espoonlahden kirkko ja Soukan kappeli valittiin kohteiksi sillä niissä oli suurin kävijämäärä. Kirkon vastuuhenkilöt koulutettiin itsenäisesti käyttämään järjestelmän hallintatyökalua sekä pikakäyttöliittymää. Pysäkkikohtaiset linja-auto- ja juna-aikataulut tuotiin järjestelmään automatisoidusti valmiin rajapinnan yli.

iConnect on rakentanut näyttöverkon Espoon Seurakuntayhtymälle johon voidaan kustannustehokkaasti lisätä uusia näyttöjä. Seurakunnan internet yhteyden sijaan ratkaisu toteutettiin 3G- yhteyksillä. Jokaiseen kohteeseen näyttö valittiin täyttämään kyseisen paikan erikoisvaatimukset, jolloin näytöt valittiin kohteisiin koon, syvyyden ja kirkkauden mukaan.

Hyödyt
Yhteistyö iConnectin ja Espoon seurakuntayhtymän välillä on todettu onnistuneeksi ja digitaalisten infonäyttöjen soveltuvan hyvin tiedottamiseen. Asiakaspalautteen mukaan näytöt ovat tavoittaneet hyvin kohderyhmän.

iConnect on toimittanut digital signage- infonäyttöjärjestelmiä myös muille seurakuntayhtymille.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

ORAL

Oral Hammaslääkärit on suomalainen hammaslääkäriasemaketju joka tarjoaa hammashoitopalveluita 28 paikkakunnalla ja yli 40 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Oral palvelee asiakkaitaan kaikissa suun ja hampaiden terveyteen liittyvissä tarpeissa vaativista kirurgisista toimenpiteistä esteettiseen hammashoitoon.

Lähtötilanne ja liiketoiminnan tarpeet
Oral- Hammaslääkärit halusivat tehostaa viestintäänsä sekä asiakkaille että omalle henkilökunnalleen. Perinteisesti asemilla on käytetty lähinnä printtimainontaa ja henkilökunnalle on viestitty muita perinteisiä viestintäkanavia käyttäen.

Nopeasti kasvavan ketjun käyttöön haluttiin valita järjestelmä joka mahdollistaa tehokkaan ja monipuolisen sisällönhallinnan ja joka on jatkuvaa kasvua tukevasti hyvin skaalautuva.

Ratkaisu
Oral- Hammaslääkärit ja iConnect aloittivat yhteistyön syksyllä 2014, jolloin käynnistettiin sisällöntuotannon ja –hallinnan suunnitteluprojekti. Suunnitelmana oli ottaa kaikki Oralin toimipisteet järjestelmän piiriin ja asentaa näytöt kohteisiin portaittain. Alun jälkeen ratkaisua on laajennettu Oralin asemaverkoston laajentuessa.

Järjestelmä mahdollistaa asemakohtaisen tiedottamisen jolloin kanavaan saadaan tarvittaessa myös paikallista sisältöä. Näin sisältöä on helppo hallita konsernitasolla paikallista näkökulmaa unohtamatta.

Hyödyt
iConnectin ja Oral Hammaslääkäreiden yhteistyö on sujunut hyvin ja näyttöjen on todettu soveltuvan hammaslääkäriympäristöön sekä asiakas että henkilökunta viestintään. Erityisesti asemavastaavien käytössä oleva yksinkertaistettu tiedotuskäyttöliittymä on todettu soveltuvan hyvin sille tarkoitettuun käyttöön.

Järjestelmä laajenee Oralin asemaverkoston laajentuessa ja tarkoitus on hyödyntää ratkaisua tulevaisudessa entistä kattavammin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä hyödynnetään asiakkaan käyttökokemuksia sekä iConnectin ymmärrystä ja kokemuksia muista toteutuksista.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

SLO

SLO Oy on Suomen johtava sähkö-, tele- ja automaatiotuotteiden toimittaja. SLO palvelee asiakkaitaan monipuolisesti verkossa ja 36 toimipisteessä Suomessa. SLO:n liikevaihto on 351 miljoonaa euroa ja heidän palveluksessa työskentelee 430 henkilöä. SLO kuuluu kansainväliseen Sonepar-konserniin, joka on maailman johtava sähkötarviketoimittaja yli 17,2 miljardin euron liikevaihdolla ja 40 000 työntekijän määrällä.

Lähtötilanne ja liiketoiminnan tarpeet
Asiakkaalla oli ollut käytössä Digital Signage- ratkaisu toimipisteissään, kattaen sekä suuret että keskisuuret kaupungit eri puolella Suomea. Digital Signagen tarkoituksena on herättää huomiota ja tavoittaa yritysasiakkaita kohdennetuilla kampanjoilla sekä lisätä tuotetietoisuutta ja myyntiä. Järjestelmä ei kuitenkaan vastannut enää asiakkaan nykypäivän tarpeita. Keskeisenä kehitystavoitteena oli monipuolisempi ja monitasoinen digitaalinen sisällönhallinta koko Suomen laajuisessa digitaalisessa näyttöverkossa.

Ratkaisu
Asiakas ja iConnect aloittivat yhteistyön 2013, jolloin käynnistettiin digitaalisen sisällöntuotannon ja –hallinnan pilottivaiheen suunnitteluprojekti. Pilottivaiheeseen valittiin pienessä mittakaavassa asiakkaan kannalta kiinnostavimmat toimipisteet. iConnect on toteutti asiakkaalle ComQi Engage- ohjelmistoilla ohjatun monitasoisen Digital Signage- näyttöverkon. Pilottivaiheessa mitattiin digitaalisen sisällön huomiarvoa asiakaskunnassa.

Hyödyt
Yhteistyö todettiin pilottivaiheessa onnistuneeksi ja uuden järjestelmän soveltuvan hyvin ja entistä monipuolisemmin sekä tehokkaammin digitaalisen sisällön julkaisuun asiakkaan toimintaympäristössä. Uusi järjestelmä mahdollistaa lisäksi asiakkaan toimipistekohtaisen sekä alueellisen markkinointikampanjoinnin. ComQi Engage- ohjelmiston käyttöä sekä Digital Signage- näyttöverkkoa laajennettiin maanlaajuiseksi heti pilottivaiheen jälkeen. Huolellinen pilottivaiheen Digital Signage- näyttöverkon ja sisällönhallinnan suunnittelu antoi asiakkaalle valmiudet laajentaa näyttöverkkoa helposti ja kustannustehokkaasti.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

KSF MEDIA

KSF Media on johtava ruotsinkielinen media-alan yritys Suomessa. He julkaisevat maan suurinta ruotsinkielistä sanomalehteä Hufvudstadsbladetia sekä paikallislehtiä Västrä Nyland, Hangotidningen-Hangonlehti, Östnyland ja Loviisan Sanomat. Painettujen lehtien kokonaislevikki on noin 75.000. Lehtien nettisivuilla käy yli 100 000 vierailijaa viikossa. KSF Media työllistää 200 ihmistä ja liikevaihto on 30 miljoonaa euroa.

Lähtötilanne
KSF Median päätoimipiste sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Forumin korttelissa. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on tyylikäs sisäänkäynti jossa on ollut KSF Median printtimainokset. Nyt haluttiin digitalisoida pääsisäänkäynnin printtimainokset siten, että ne herättävät ohikulkijoiden huomion paremmin. Printtimainokset olivat sijoitettu alkuperäisiin lasitettuihin kehyksiin jotka haluttiin säilyttää sellaisinaan. Projektin haaste oli se, että näytöt sijoitetaan ulkotilaan jolloin näyttöpinnoille heijastuu auringonvaloa. Myös olemassa olevat kehykset asettivat tiukat vaatimukset näyttöjen koon osalta.

Ratkaisu
KSF Media ja iConnect Suomi Oy päättivät aloittaa yhteistyön digital signage ratkaisuiden osalta. Ratkaisua suunniteltaessa otettiin huomioon historiallinen porttikonki sekä olemassa olevien kehysten koko joihin ei haluttu tehdä muutoksia. Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin sisällöntuotannon ja –hallinnan suunnitteluprojekti jonka aikana projektille luotiin tavoitteet. Projektin aikana varmistui sisällölliset tavoitteet sekä ComQi Engage- järjestelmän sopivuus mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Tästä syystä päätettiin, että ratkaisua ei tarvitse erikseen pilotoida vaan aloitetaan määräaikainen yhteistyö.

iConnect irroitti ja entisöi olemassa olevat kehykset porttikongista ja asensi niihin sopivat näyttöpinnat laajasta tuotevalikoimastaan. Kehysten lasi vaihdettiin iskun kestäväksi ja näyttöjen viereen asennettiin mediatoistin sekä termostaattiohjattu lämmitys/tuuletus joka mahdollistaa sen, että näytöt toimivat ympäri vuoden Suomen sääolosuhteissa, kovassa pakkasessa sekä kirkkaassa auringonvalossa. Iskunkestävä lasi teipattiin siten, että kokonaisuus näyttää tyylikkäältä. Näyttöjä asennettiin kaksi kappaletta porttikongin molempiin puoliin siten, että ne näkyvät Mannerheimintiellä kävellessä.

Hyödyt
Ratkaisun suurimmat hyödyt digitalisoinnin jälkeen ovat mainosten parempi näkyvyys, uutisotiskoiden reaaliaikainen esittäminen sekä ulkoilmeen nykyaikaistaminen. Digital signage mahdollistaa liikkuvan kuvan esittämisen näyttöpinnoilla joka herättää enemmän huomiota vilkkaasti liikennöidyllä Mannerheimintiellä. Digitaalisiaation jälkeen printtimainoksia ei tarvitse erikseen tulostaa ja käydä asentamassa vaan sisällöt saadaan automatisoidusti näyttöpinnoille.

Mikäli haluat kuulla lisää kyseistä toimituksesta tai muista tekemistämme toimituksista ja siitä miten muut asiakkaat hyödyntävät digitaalisia infonäyttöjä, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.

YHTEYSTIEDOT & TUKI

Osoite

iConnect Suomi Oy
Linnoitustie 4, Violin-rakennus
02600 ESPOO

Sähköiset laskutustiedot

FI7317453000102725
Operaattoritunnus: NDEAFIHH

Digital Signage tuki

support(at)iconnect.fi
päivystysnumero 010 212 1650

Töihin iConnectille

Avoimet työpaikat juuri nyt
LK_valkoinen_rgb_200px

Soita meille

Jyrki Hukkataival, Toimitusjohtaja
gsm: 0400 468 366
Jaakko Väänänen, Liiketoimintajohtaja
gsm: 050 421 0735
Hannu Strengell, Asiakkuuspäällikkö
gsm: 040 054 1766
Tomi Lahdenranta, Palvelupäällikkö
gsm: 046 851 2369
Petteri Hukkataival, Huolto- ja logistiikkapäällikkö
gsm: 045 888 3688

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@iconnect.fi

Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä lomake niin palaamme asiaan

  Nimi

  Sähköposti

  Viesti

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google

  Privacy Policy
  Terms of Service