Pilottiprojektin merkitys infojärjestelmän hankinnassa

Asiakkaat joilla ei ole kokemusta digitaalisista infonäytöistä ja ovat suunnittelemassa laajaa näyttöverkkoa tai tekemässä konseptitestiä, tekevät hankinnan useimmiten pilottiprojektin kautta. Näin toimittaessa voidaan testata järjestelmä teknisesti sekä toimittajan palvelut ja kyky reagoida asiakkaan tarpeisiin. Edellä mainitut vasta mahdollistavat sen suurimman eli järjestelmästä saatavan hyödyn testaamisen; onko kanavan avulla saavutettu niitä tavoitteita mitä sille asetettiin. Eri asiakkaat ja toimialat asettavat infonäyttöprojekeille erilaisia tavoitteita. Tällöin on myös useita eri tapoja selvittää onko tavoitteisiin päästy. Muiden palveluiden lisäksi iConnect tarvittaessa tarjoaa asiakkailleen konsultointia siihen onko pilotille asetettuihin tavoitteisiin päästy.

Kokemuksemme mukaan asiakkaat saattavat ensin hankkia infonäyttöjärjestelmän ja sen jälkeen ruvetaan suunnittelemaan sisältöä vaikka ensin tulisi suunnitella sisältö jonka jälkeen siihen valitaan sopivin teknologia. Digitaaliset infonäytöt on saatettu hankkia osana laajempaa AV-projektia eikä ole kartoitettu tarkemmin sitä mikä järjestelmä ja toimittaja parhaiten pystyisi ratkaisemaan asiakkaan viestinnällisen tarpeen. Infonäyttöprojekteissa ei ole kyse AV-projektista eikä nämä aiheet liity toisiinsa muuta kuin sen osalta, että loppujen lopuksi valittu näyttöpinta toistaa sen mitä sisällönhallintajärjestelmällä sen halutaan toistavan. Pilottiprojektin aikana on hyvä testata erilaisia sisältöjä ja testata näihin sopivin teknologia.

Pilottiprojektia kannattaakin lähteä toteuttamaan aivan kuten järjestelmää oltaisiin hankkimassa koko laajuudessaan. Tällöin siihen panostetaan kunnolla ja sen onnistumisen todennäköisyys on huomattavasti suurempi. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että se kuluttaa asiakkaan henkilöstöresursseja lähes yhtä paljon heti pilottivaiheessa kuin koko laajudessa tehty toimitus. Vastineeksi asiakas saa pilotissa teknisesti testatun järjestelmän sekä alusta asti koko laajuuteen suunnitellun toimintamallin joka ottaa huomioon kaikki toiminnan kannalta tarvittavat resurssit ja tekijät.

iConnectin palvelumalliin kuuluu, että kun pilottiprojektin tavoitteet on saavutettu on helppo lähteä laajentamaan näyttöverkkoa haluttuun mittakaavaan asteittain tai kerralla. Tässä vaiheessa kaikilla on selkeä kuva mikä on kenenkin vastuulla ja järjestelmän laajentaminen ja sisällön ylläpito sujuu tehokkaasti.

Mikäli olet kiinnostunut käymään kanssamme läpi miten digitaalisia infojärjestelmiä voisi hyödyntää teidänkin organisaatiossa, ota yhteyttä Jaakko Väänänen, 050 421 0735,  jaakko.vaananen@iconnect.fi.