INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄN HANKINTAPROJEKTI

Yritysten digitaalinen ympäristö on entistä moniulotteisempaa ja sen merkitys yritysten liiketoiminnalle kasvaa koko ajan, tämän takia Digital Signage- infonäyttöratkaisut ovatkin yhä laajemmin eri toimialoilla osa yritysten johdonmukaista viestintästrategiaa.

Digital Signage- hankintaprojekti on viestinnällinen ja sisällönhallinnallinen muutoshanke, jolla voidaan vaikuttaa moneen asiaan mm. yrityskuvaan, toimintakulttuuriin, vastuullisuuteen sekä asiakas- ja työntekijäkokemukseen.

Infonäyttöratkaisulla voidaan huomattavasti selkiyttää ja yksinkertaistaa asioita, ja vähentää edestakaista ”liikkumista” informaation perässä. Esimerkkinä yrityksen eri yksiköiden välinen kommunikaatio on vaivattomampaa kun heille osoitettu informaatiota voidaan jakaa tehokkaasti.

Hankintaprojektin tavoitteiden tulisi heijastaa yrityksen yleisiä tavoitteita, jotta ratkaisu osataan suunnitella ja mitoittaa oikein yrityksen toimintaympäristöön ja integroida osaksi muita viestintäkanavia ja liiketoimintaprosesseja. Tällöin ratkaisulla kyetään luomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa yritykselle ja mitattavia tuloksia.

Digitaalisen infonäytön sisältö voi aktivoida henkilöstöä tekemään havaintoja ja parannusehdotuksia tai vaikuttaa suoraan henkilöstön tekemiseen. Henkilöstö voi toimia helposti myös sisällöntuottajana joka lisää näytön huomionarvoa ja yhdessä tekemisen meininkiä.

digital-signage-hankintaprojekti-1

”Motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät lisäävät tuottavuutta. 59% työntekijöistä sanoo saavansa parhaimmat ja luovimmat ideat työnsä kautta”.

digital-signage-hankintaprojekti-3

Eri viestintäkanavat ja integraatiot

Yrityksien olemassa olevien viestintäkanavien ja työnkulun prosessien huomioiminen hankintaprojektin suunnittelissa on tärkeää. Sisällöt näytöille niiden fyysisissä sijainneissa määritellään näiden tarpeiden pohjalta ja tällöin kyetään vähentämään ihmisten edestakaista liikkumista informaation perässä. Infonäyttöjärjestelmällä voidaan automatisoidusti jakaa informaatiota yrityksen Intrasta, extrasta, verkkosivuilta, toiminnanohjausjärjestelmistä, somesta, ja muista viestintäkanavista.

Järjestelmäintegraatioiden lisäksi yhä useammin infonäyttöympäristö voi olla usemman toimijan samanaikainen viestintäkanava ja vastaavaa informaation jakamista ei olemassa olevat järjestelmät välttämättä tarjoa.

digital-signage-hankintaprojekti-3

iConnect palvelut hankintaprojektissa

iConnect tarjoaa asiakkaille palveluita hankintaprojektin eri vaiheisiin ennen tai jälkeen hankintapäätöksen. Usein kartoitus ja suunnitteluvaiheessa  asiakas haluaa luoda valmiudet sisällönhallintaprojektin toteuttamiseen käytännössä. Tähän vaiheeseen asiakkaille toteutetaan usein POC/demo, jonka myötä asiakkaalle luodaan edellytykset ymmärtää sisällönhallintajärjestelmän tuomia mahdollisuuksia ja organisaation tarpeita näihin liittyen. Usein asiakkaat hyödyntävät POC/demoa myös hankintaprojektin lanseerauksessa, näyttö kun usein puhuu puolestaan.

Hankintaprojektin kartoitus- ja suunnitteluvaiheen perustana voidaan käyttää käytännön toteutuksia useilta eri toimialoilta maailmanlaajuisesti.

Ota yhteyttä me autamme!

digital-signage-hankintaprojekti-4