Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Sisäisen viestinnän pilottiprojekti työmaalle.

    • Rakennus- ym. työmaaympäristöt

Rakennusliike U.Lipsanen Oy on urakointiin keskittynyt rakennusliike, joka kuuluu Lipa-Betoni -konserniin. Yrityksen toimintaan kuuluu julkisten tilojen sekä liike- ja teollisuustilojen rakentaminen ja saneeraus. Yrityksen kotipaikka on Pieksämäen Naarajärvi, josta käsin asiakkaita palvellaan koko Suomeen.

Yrityksen kanssa on käynnistynyt rakennustyömaan työntekijöihin kohdistuva rakennusaikainen sisäisen viestinnän pilottiprojekti. Infonäytöt sijoitettiin rakenteilla olevan tuotantolaitoksen sisätiloihin ja henkilöstön taukotiloihin. Näytöt helpottavat työmaan mestarien, henkilöstöpalveluiden ja johdon viestintää rakennustyömaan henkilöstölle ja alihankkijoille.