Fortum

Infonäyttöratkaisut ovat tärkeässä roolissa strategian jalkauttamisessa.

    • Teollisuus, tuotanto ja logistiikka, Toimistot ja businessparkit

Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Puolaan, Saksaan, Baltian maihin ja Intiaan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, sekä energiaan liittyvät muut palvelut.

Fortum halusi ottaa laajaan käyttöön digitaalisen alustan, joka eri käyttötarkoituksiin on joustava ja skaalautuu eri toimipisteisiin globaalisti. Näyttöjen sisältö on tärkeä osa Fortumin strategian jalkauttamista. Näyttöjä käytetään sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.

Fortumin omilla toimitiloilla on tärkeä merkitys brändin rakentamisessa. Fortum haluaa luoda kaikille sidosryhmille odotukset ylittävät wow-kokemus, esittämällä strategia ja toimintaympäristö innovatiivisella ja inspiroivalla tavalla.